Effektiv Ledelse - retning og struktur

Personlighedstest

På Internettet kan man flere steder finde personlighedstest – f.eks. på jobindex.dk/persontypetest. eller
https://www.16personalities.com/da

Hvis man ikke har prøvet noget tilsvarende før – f.eks. i.f.m. jobansættelsessamtaler – finder jeg, at de godt kan give et retvisende fingerpeg om, hvilken persontype man selv er. En empatisk ledertype vil samtidig gøre sig tanker om, hvilke persontyper hendes/hans medarbejdere er og forsøge at tilpasse sin ledelsesstil i forhold hertil m.h.p. at give dem de bedst mulige vilkår for deres arbejdsindsats.