Effektiv Ledelse - retning og struktur

Ledelse med dannelse

I en turbulent tid, hvor der skal tages hårde beslutninger, og alt måske ikke går helt som det skal, er det særligt vigtigt, at chefen/lederen holder hovedet koldt og udviser ledelse med dannelse. Det kan bl.a. udmønte sig således:

Mangfoldighed, forskellige indgangsvinkler og meninger mødes fordomsfrit og med nysgerrighed.

Ledelse forsøges udøvet gennem forståelse, motivation og medejerskab.

Der skabes rum og tolerance til, at alle udfordringer, problemer og bekymringer hos medarbejderne kan komme til udtryk.

Moral, social kapital og ”bløde værdier” er (næsten) lige så væsentlige parametre som produktivitet.

Fortiden respekteres for dens betydning, for hvor ens organisation(er) står i dag.