Effektiv Ledelse - retning og struktur

IDEKATALOG TIL LEDER- OG MEDARBEJDERUDVIKLING

Kataloget kan ses på Linkedin/Kim Reisz og indeholder følgende emner:

Effektiv ledelse – det grundlæggende koncept.

Good to Great – hvorfor er nogen virksomheder fantastiske og nogen ikke?

HR-virke – lederens tilgang til sine medarbejdere.

Ledelse af ledere – de særlige forhold, der skal tages højde for i ledelsen af andre ledere.

Forandringsledelse – de særlige udfordringer, der skal tages hånd om i forbindelse med gennemførelse af substantielle forandringer (udvikling) i en virksomhed.

Mødeledelse – hvorledes planlægges, forberedes og gennemføres et konstruktivt og udbytterigt møde?
Lederudvikling – hvorledes sikres bedst generationsskifter blandt lederne?

Information & kommunikation – hvordan får en leder bedst sine budskaber ud over rampen, så medarbejderne forstår dem og får lyst til at slå følgeskab på vejen frem mod visionen?

Konflikthåndtering – hvorledes forebygges og imødegås konflikter på hensigtsmæssig måde?

Stress – hvordan imødegås arbejdslivets svøbe?

Et godt arbejdsmiljø og en befordrende korpsånd – udbygning af et godt psykisk arbejdsmiljø samt en befordrende korpsånd og ”team spirit” er essentiel for enhver virksomhed.

Den gode medarbejder – hvordan bliver man den uundværlige medarbejder?