Effektiv Ledelse - retning og struktur

Foredrag

leadership speech

Uddannelse i effektiv ledelse

Uddannelsen gennemføres som en introduktion af enkle principper, gode råd og tips om effektiv Ledelse – og kan suppleres med emner som: “Et godt arbejdsmiljø” – “Konflikthåndtering” – “Formålstjenlig kommunikation” – “Mødeledelse” – “Den gode medarbejder” etc. – alt efter kundens behov og tid til rådighed.
Et længere uddannelsesforløb over flere gange kan eventuelt indledes med en oplevelsesdag på Frederiksberg Slot – der huser Hærens Officersskole – med uddannelse i historiske omgivelser, rundvisning i de smukke, kongelige gemakker, anekdoter om de gamle enevældskonger samt champagne på Flagbalkonen (i godt vejr) – for herved at få et indtryk af det miljø, som ligger til grund for den militære ledelsesuddannelse. Et besøg på slottet kan også gennemføres som et selvstændigt arrangement til inspiration og glæde for medarbejderne.

Varighed: Fra tre – fire timer til en hel dag eller flere seancer, som det måtte ønskes

 

Effektiv ledelse Effektivt lederskab er karakteriseret ved at givne opgaver løses, og fastsatte mål nås rettidigt på en kvalificeret måde gennem fyldestgørende, kloge og fremsynede beslutninger – baseret på målrettede, strukturerede arbejdsprocesser og samarbejdsprocedurer, der samtidig bidrager til et godt arbejdsklima og glade medarbejdere.
Opgaveanalyse En fyldestgørende opgaveanalyse er forudsætningen for effektiv ledelse. Det er af afgørende betydning altid at få afklaret ”Hvad skal/har/kan og vil vi?” samt prøve at vurdere, hvilke konsekvenser/reaktioner en beslutning kan medføre.
En vigtig lederopgave Ved personligt eksempel, fair optræden, engagement og inspiration samt andre foranstaltninger at udbygge medarbejdertillid, -ansvarsfølelse og -indflydelse tillige med sammenhold og motivation. Det skaber resultater, arbejdsglæde og ”Team Spirit”.

second leadership speech

Foredrag FRA DEN KOLDE KRIG TIL DE BONEDE GULVE

Foredraget er en munter fortælling i ord og billeder om soldatens foranderlige liv fra beskidt dragon i felten til gallaklædt garderofficer ved hoffet.

Varighed: Ca. 1½ time

Kontakt mig for booking af foredrag