Effektiv Ledelse - retning og struktur

Nyheder

Kataloget kan ses på Linkedin/Kim Reisz og indeholder følgende emner:

Effektiv ledelse – det grundlæggende koncept.

Good to Great – hvorfor er nogen virksomheder fantastiske og nogen ikke?

HR-virke – lederens tilgang til sine medarbejdere.

Ledelse af ledere – de særlige forhold, der skal tages højde for i ledelsen af andre ledere.

Forandringsledelse – de særlige udfordringer, der skal tages hånd om i forbindelse med gennemførelse af substantielle forandringer (udvikling) i en virksomhed.

Mødeledelse – hvorledes planlægges, forberedes og gennemføres et konstruktivt og udbytterigt møde?
Lederudvikling – hvorledes sikres bedst generationsskifter blandt lederne?

Information & kommunikation – hvordan får en leder bedst sine budskaber ud over rampen, så medarbejderne forstår dem og får lyst til at slå følgeskab på vejen frem mod visionen?

Konflikthåndtering – hvorledes forebygges og imødegås konflikter på hensigtsmæssig måde?

Stress – hvordan imødegås arbejdslivets svøbe?

Et godt arbejdsmiljø og en befordrende korpsånd – udbygning af et godt psykisk arbejdsmiljø samt en befordrende korpsånd og ”team spirit” er essentiel for enhver virksomhed.

Den gode medarbejder – hvordan bliver man den uundværlige medarbejder?

BRO Blog er Danmarks største kommunikationsblog med over 23.000 abonnenter. På bloggen deles der ud af firmaets viden inden for kommunikative discipliner, så som – ledelse, personlig indflydelse, strategi og effektivitet og meget mere.
Vil man have tips, tricks og teknikker til at forbedre sin kommunikation, kan man med fordel tilmelde sig denne dynamiske og inspirerende blog. https://www.bro-blog.dk/

Lær om effektiv ledelse.
Se de smukke, gamle, kongelige gemakker.
Hør anekdoter om de gamle enevældskonger.
Drik champagne på Flagbalkonen.
Spis god mad i historiske omgivelser.
Få en uforglemmelig dag med uddannelse, dannelse og oplevelser.
Kontakt mig og hør flere detaljer.

I en turbulent tid, hvor der skal tages hårde beslutninger, og alt måske ikke går helt som det skal, er det særligt vigtigt, at chefen/lederen holder hovedet koldt og udviser ledelse med dannelse. Det kan bl.a. udmønte sig således:

Mangfoldighed, forskellige indgangsvinkler og meninger mødes fordomsfrit og med nysgerrighed.

Ledelse forsøges udøvet gennem forståelse, motivation og medejerskab.

Der skabes rum og tolerance til, at alle udfordringer, problemer og bekymringer hos medarbejderne kan komme til udtryk.

Moral, social kapital og ”bløde værdier” er (næsten) lige så væsentlige parametre som produktivitet.

Fortiden respekteres for dens betydning, for hvor ens organisation(er) står i dag.

På Internettet kan man flere steder finde personlighedstest – f.eks. på jobindex.dk/persontypetest. eller
https://www.16personalities.com/da

Hvis man ikke har prøvet noget tilsvarende før – f.eks. i.f.m. jobansættelsessamtaler – finder jeg, at de godt kan give et retvisende fingerpeg om, hvilken persontype man selv er. En empatisk ledertype vil samtidig gøre sig tanker om, hvilke persontyper hendes/hans medarbejdere er og forsøge at tilpasse sin ledelsesstil i forhold hertil m.h.p. at give dem de bedst mulige vilkår for deres arbejdsindsats.

Er man i gang med opstart af egen virksomhed kan man med fordel kigge på hjemmesiden Startvaekst.dk

Jeg kan anbefale alle, nye ledere at kigge på hjemmesiden for ”Væksthus for Ledelse”. Dér kan man bl.a. tilmelde sig et nyhedsbrev med mange, gode tips, værktøjer og viden om ledelse – og det er helt gratis.  Lederweb.dk